SLIPI

SLIPIs styrelse

Ordförande Nicholas Brodszki Barn och UngdomsSjukhuset Lund
Skånes UniversitetsSjukhus
221 85 Lund; tel 046 -171 000
Vice ordförande Vanda Friman Infektionskliniken
Sahlgrenska Universitetssjukhus
416 85 Göteborg; tel 031 - 34 34 000
Sekreterare Karlis Pauksens Infektionskliniken
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala; tel 018 - 611 00 00
Kassör Anna-Carin Norlin Immunbristenheten F-71
Karolinska universitetssjukhuset/Huddinge
141 86 Stockholm; tel 08 -58 58 13 75
Ledamot Sólveig Óskarsdottir Enheten för pediatrisk immunologi
Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus
416 85 Göteborg; tel 031 - 34 34 000
Ledamot

Ola Winqvist

Institutionen för medicin, Solna
Karolinka Institutet,
171 71 Stockholm; tel: 08-524 800 00

Ledamot Åsa Nilsdotter Infektionskliniken
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping; tel 010 - 103 00 00
     

 

Allt material p?denna sajt, texter och bilder, tillhör respektive upphovsman och får inte användas utan skriftligt tillstånd.

Webbansvarig: Nicholas Brodszki