SLIPI

 

SLIPI´s IX:e
Immunbristmöte

 

Helsingør, Danmark
2-4 september 2015
 
 

PROGRAM
 

Onsdag 2 september

 

 

12.00 – 13.00

Registrering och lunch

13.00 – 13.15

 

Välkomsthälsning

13.15 – 15.00

CVID

   Eric Oksenhendler, Paris

Antikroppsbrist

    Falldiskussioner med mentometerfrågor

 

15.00 - 15.45

Kaffe och Läkemedelsinformation

15.45 - 16.45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.45 - 17.30

Vacciner och immunbrist - pneumokocker

   Per Ljungman

 

Vacciner och immunbrist - meningokocker

   Hans Fredlund

 

SLIPI årsmöte

20.00 – 22.00

MiddagTorsdag 3 september

7.00 – 08.25

Frukost

8.30 – 10.00

Utställningen öppen

Cellular Self-Defense: How Cell-Autonomous Immunity Protects Against Pathogens

    Leo James, Cambridge

 Autoimmunitet vid PID

    Olof Ekvall

10.00 – 10.45

Kaffe och Läkemedelsinformation

10.45 – 12.15

Biologiska läkemedel & infektionskänslighet

    Vuxna – Jon Lampa

    Barn - Anders Fasth

12.30 – 13.30

Lunch

13.30 – 15.00

Immunbristutredning

 Samtal mellan klinikern och immunologen

     Anders Åhlin, Vanda Friman, Ola Winqvist

Immunbristsekvensering

 Nytta eller nyfikenhet?

      Ola Winqvist

15.00 – 15.45

Kaffe och Läkemedelsinformation

15.45 – 17.00

Neonatal screening

    Lennart Hammarström

+ Fall från den svenska screeningen

    Mikael Sundin

Sekundär immunbrist och immunglobulin?

    Karlis Pauksens

 

17.00 – 18.00

Jag njuter så länge jag varar, gör du?
Erik Ståhl

 

1 8 . 3 0 – 1 9 . 3 0

     

         Demo av PIDcare för intresserade

c:a 19.30 – 23.00

Middag

 

 

Fredag 4 september

 

7.00 – 08.25

Frukost

8.30 – 10.00

Utställningen öppen

Komplement

   Fallpresentation

         Åsa Nilsdotter

   Uppdatering 

           Lennart Truedsson

HAE

          Nicholas Brodszki/Janne Björkander

 

Nyheter/Uppdatering

  • Riktlinjer
  • PIDcare
  • Nordisk samsyn

 

10.00- 10.45

Kaffe och Läkemedelsinformation

10.45 – 12.00

Nyheter inom immunbrist 
- ”IgG2-brist och vaccinationssvar” -studiepresentation
    Peter Bergman

 

- Fallpresentationer

CMC

PIK3R defekt

Neutropeni

TLR defekt

12.00 – 12.15

Avslutning

12.15-13.15

Lunch + Avresa

Allt material p?denna sajt, texter och bilder, tillhör respektive upphovsman och får inte användas utan skriftligt tillstånd.

Webbansvarig: Nicholas Brodszki